Wednesday, December 24, 2014

Tahniah Enas!

24 Dec 2014. Tahniah kepada Enas A. O. Belqaseem Altalhe dari Libya kerana berjaya dalam peperiksaan lisan doktor falsafah dengan tesis bertajuk "Experimental and Numerical Analysis of Strip Footing on Reinforced Sand Slopes". Penyelia: Prof Dr Mohd Raihan Taha. Pemeriksa: Prof Dr Fauziah Ahmad (USM) / Ir Dr Anuar Kasa.

Monday, December 8, 2014

Tahniah Cikpuan Aniza Ibrahim


8 Dec 2014. Tahniah kepada Cikpuan Aniza Ibrahim dari Universiti Pertahanan Malaysia (UPN) kerana lulus peperiksaan lisan (viva voce) Doktor Falsafah setelah berjuang selama 3 jam dengan tajuk "Analisa Kesan Dari Penyusupan Air Hujan Buatan Menggunakan Kolum Tanah Untuk Tanah Tak Tepu". Penyelia: PM Dr M. Mukhlisin/PM Ir Dr Othman Jaafar. Pemeriksa: PM Ir Dr Azman Kassim / Ir Dr Anuar Kasa.