Monday, September 10, 2012

"Meta-State Engineering"

 

Meta-State Engineering ialah ilmu yang melibatkan minda. Ia bersumber daripada

(1) Neuro-Linguistic Programming (NLP)
(2) Neuro-Semantics (NS)
(3) Hipnosis/Hipnoterapi
(4) Grafologi (Analisa tulisan tangan)
(5) Pemikiran Kritis
(6) Asma ul Husna

Ia dikembangkan melalui latihan, terapi dan coaching secara profesional.


Kelakuan terjadi apabila kita memberi beberapa lapisan "makna" yang melibatkan fikiran dan perasaan kepada stimulus setelah berlaku aktiviti penapisan (delete, distort dan generalize). Untuk menghasilkan kelakuan yang dikehendaki, kita perlu merekabentuk (design) beberapa lapisan makna yang abstrak dalam minda bawah sedar (subconscious).

"Merekabentuk" adalah tugas yang biasa dilakukan oleh jurutera dan selayaknya dianggap sebagai "Engineering". Oleh itu, istilah Meta-State Engineering adalah bersesuaian dengan tugas seorang "jurutera minda" terutamanya yang mengadaptasi pendekatan Neuro-Semantics oleh Dr. Michael Hall.

Bagi yang biasa dengan pendekatan Neuro-Linguistic Programming (NLP) oleh Dr. Richard Bandler yang memberi penekanan kepada submodaliti dan predikat (VAK) untuk merekabentuk wayang minda, istilah Design Human Engineering™ dan Persuasion Engineering™ telah lama digunakan secara meluas. Jadi bukanlah perkara yang baru untuk menggunakan istilah "Engineering".

Dalam Meta-State Engineering, fokus utama ialah "permodelan minda" terutamanya pakar sesuatu bidang supaya kecemerlangan dapat dipindahkan kepada orang lain atau dijadikan sistem yang boleh digunakan oleh ramai. Contoh aplikasi, <klik sini>