Saturday, August 18, 2012

NLP: Sekolah Binatang

Syahdan, tersebarlah sebuah khabar dari dunia binatang. Menurut cerita, para binatang besar ingin membuat sekolah untuk para binatang kecil. Mereka, para binatang besar itu merancang untuk menciptakan sebuah sekolah yang di dalamnya akan diajarkan mata pelajaran memanjat, terbang, berlari, berenang dan menggali.

Akhirya mereka tidak dapat mengambil kata sepakat mengenai subjek mana yang paling penting. Mereka memutuskan agar semua murid mengikuti seluruh mata pelajaran yang diajarkan. Jadi, setiap murid harus mengikuti mata pelajaran memanjat, terbang, berlari, berenang dan menggali.

Pada tahun itu, sekolah pun dibuka dan menerima murid dari pelbagai pelusok hutan.

Pada saat-saat awal dikhabarkan aktiviti sekolah berjalan dengan lancar. Seluruh murid dan pengajar di sekolah itu gembira dengan pembaharuan itu hinggalah pada suatu hari salah satu murid bernama arnab yang mahir berlari mengikuti kelas berenang. Arnab ini hampir tenggelam. Pengalaman mengikuti kelas berenang ternyata amat sukar bagi dirinya.


Disebabkan sibuk dengan pelajaran berenang, si arnab ini pun kehilangan kemahirannya yang hebat, dia tidak lagi dapat berlari dengan pantas seperti sebelumnya.


Setelah itu ada kejadian lain yang cukup memeningkan pengetua sekolah. Murid lain bernama Helang yang sangat pandai terbang, ketika mengikuti kelas menggali, tidak mampu menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Akhirnya, dia pun harus mengikuti kelas pemulihan menggali. Kelas itu ternyata mengambil banyak waktunya sehingga dia lupakan cara untuk terbang yang sebelumnya sangat dikuasainya.


Demikianlah, kesulitan demi kesulitan ternyata melanda juga ke diri binatang-binatang lain, seperti itik, burung pipit, monyet, ular dan binatang kecil lain.


Para binatang kecil itu tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berprestasi dalam bidang keahlian mereka masing-masing. Ini berlaku kerana mereka dipaksa melakukan hal-hal yang tidak menghargai sifat alami mereka.

* Kenali diri dan kenali potensi diri.

Sumber: Internet

No comments:

Post a Comment