Friday, November 23, 2012

Dr AK: Bengkel MATLAB & Artificial Neural Networks


26-27 Nov. 2012. Bengkel MATLAB & Artificial Neural Networks (ANN) diadakan di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, UKM khas untuk penyelidik terutamanya yang berada dalam program pengajian sarjana dan doktor falsafah. Peserta yang terdiri daripada penyelidik dalam bidang matematik, kejuruteraan hidrologi, kejuruteraan makanikal, kejuruteraan geoteknik dan pengurusan teknologi dari UTeM, UMP, UPM dan UKM ini dikehendaki membawa laptop sendiri dan bengkel ini bersifat "hand-ons" dengan matlamat supaya penyelidik mampu menggunakan MATLAB dan ANN untuk menyelesaikan masalah dalam penyelidikan.
 
"Alhamdulillah! Selain dari ANN, Response Surface Methodology (RSM) serta Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) juga sempat didedah dan praktiskan oleh peserta dalam bengkel kali ini kerana mereka cepat mencerap maklumat. Data sebenar di lapangan digunakan dalam latihan. Perbandingan antara hasil anggaran kaedah ANN, ANFIS dan RSM dapat dilakukan. Saya dapat lihat dan rasakan kebolehan mereka melakukan analisis menggunakan MATLAB serta ANN, ANFIS dan RSM dengan baik dan jayanya. Diharap ilmu ini berguna dalam kerjaya dan penyelidikan mereka" - Dr AK.

Maklumat lanjut boleh diakses melalui:


Penggunaan MATLAB dan ANN dalam Penyelidikan: