Sabtu, 11 Mei 2013

Dr AK: Bengkel NVivo 2013


8 - 9 Mei 2013. Mengikuti bengkel NVivo yang dikendalikan oleh PM Dr Salleh Amat di UKM. Ianya software yang wajib bagi seorang penyelidik terutamanya postgraduate tidak kira apa bidang pengajian supaya dapat mengendalikan data seperti survei dan kajian perpustakaan dengan lebih mudah dan professional.