Wednesday, May 29, 2013

Dr AK: Viva Doktor Falsafah29 Mei 2013. Viva selama tiga setengah jam oleh pelajar doktor falsafah dari Iran, Rahim Aminzadeh berlansung di FKAB, UKM. Setelah menjawab pertanyaan dari pelbagai sudut iaitu 360 darjah penilaian, jawatankuasa memutuskan beliau perlu melakukan pembetulan dan wajib hantar tesis dalam masa 3 bulan untuk disemak semula. Tahniah kepada beliau kerana telah berusaha selama lima tahun dalam penyelidikan "Value Engineering Modelling for Highway Construction Projects", begitu juga kepada penyelia yang dedikasi menjalankan tugas.