Sunday, November 3, 2013

Dr AK: Just a Naked Meta-NLP thought!

Orang Islam sejak zaman dulu lagi buat modeling ke atas Rasulallah saw.

Saya teringat bayan dari seorang rakan tabligh yang mengkatakan ada seorang sahabat yang lalu di satu tempat kemudian menundukkan kepala. Bila ditanya kenapa tunduk beliau jawab lebih kurang, "Dulu masa Rasulallah saw, ada sebatang dahan yang melintang di sini. Rasulallah saw biasa melalui tempat ini dan tunduk jadi saya pun tunduk walaupun dahan tersebut sudah tiada".

Hebat! Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut boleh dianggap modeling. Yang pastinya beliau memodelkan "physiology" Rasulallah saw. Tukar "physiology" bermakna menukar "state".

Bagaimana dengan "Internal Representation" atau wayang minda? Adakah sama dengan wayang minda Rasulallah saw?

Untuk menghasilkan modeling yang berjaya, menurut kaedah "Design Human Engineering" seseorang perlu melihat kepada wayang minda iaitu mengubah submodaliti supaya wayang minda adalah sepadan dengan wayang minda orang yang ingin dimodelkan.

Kerja modeling oleh Richard Bandler dan Prof. John Grinder dilakukan kepada terapist Virginia Satir, Fritz Perls dan Milton Erickson semasa mereka masih hidup. Mungkin agak sukar bagi kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulallah saw untuk mengetahui wayang minda beliau berdasarkan koleksi hadis yang sedia ada. Mungkin pendekatan alternatif boleh difikirkan untuk mencari struktur kemahiran beliau.

Yang pastinya penyelidikan perlu dilakukan oleh orang Islam yang mahir dengan teknologi minda disamping pakar hadis supaya berjaya mencari struktur kejayaan beliau. Siapalah Virginia Satir, Frits Perls dan Milton Erickson berbanding dengan Rasulallah saw yang bukan sahaja berjaya di dunia malah di akhirat?Saya berpendapat orang Islam terutamanya pendidik dan pengkaji Islam perlu belajar NLP kerana boleh memudahkan urusan memodelkan Rasulallah saw kerana ilmu permodelan agak "established" dalam NLP.

Dalam bidang kejuruteraan, contohnya untuk merekabentuk bangunan, jurutera mengunakan teknik permodelan yang diperkenalkan oleh orang barat seperti kaedah "Finite Element". Kaedah ini dihasilkan melalui R&D yang komprehensif. Ianya digunakan dalam dunia Islam kerana kaedah permodelan tersebut lebih menyeluruh, tepat dan konsisten berbanding dengan kaedah lain yang ada.

Atas semangat yang sama, kaedah "permodelan NLP" juga boleh digunakan untuk memodelkan Rasulallah saw supaya kajiannya bersistematik dan hasilnya lebih tepat dan konsisten.