Friday, November 22, 2013

MATLAB and Artificial Neural Networks, UKM


21-22 Nov. 2013. Alhamdulillah! Bengkel "MATLAB dan Artificial Neural Networks" berlansung tanpa sebarang masalah dan berjaya mencapai hasratnya iaitu berkongsi pengetahuan mengenai MATLAB, ANN, Neuro-fuzzy dan Response Surface Methodology. Empat model matematik iaitu Multiple Linear Regression, Pure Quadratic, Interactions and Full Quadratic digunakan untuk membuat prediction dalam pelbagai bidang pengajian.

Nampaknya peserta dapat menguasai MATLAB dan ANN dengan baik sekali. Mereka terdiri daripada penyelidik doktor falsafah dari UKM, USM dan UPM serta kakitangan akademik UniKL yang bakal menyambungkan pengajian di luar negara.

Dalam bengkel Kali ini saya berpeluang untuk berkenalan dengan peserta luar negara iaitu dari Iran dan Nilgeria. Saya teruja bertemu dan berkongsi pengetahuan dengan mereka yang mahir dalam bidang masing-masing.

Insya Allah mereka akan menggunakan hasil perkongsian ini dalam kerjaya. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi fasilitator. Bengkel seterusnya ialah pada 21-22 Disember 2013 di UKM, Bangi. Sila lawati: http://www.bengkelmatlab.com/

No comments:

Post a Comment