Tuesday, December 24, 2013

Persidangan MUTRFC 2013, UKM


23-24 Dis. 2013. Persidangan MUTRFC 2013 (Malaysian Universities Transport Research Forum Conference) diadakan di Puri Pujangga, UKM. Hadir sebagai peserta untuk membentangkan dua kertas kerja hasil penyelidikan bersama dengan pelajar PhD yang tidak dapat hadir kerana cuti bersalin. Tahniah kepada SUTRA kerana berjaya mengendalikan persidangan ini dengan jayanya.

No comments:

Post a Comment