Jumaat, 16 Ogos 2013

Dr AK: Ke GONTOR, Apa Yang Kau Cari? (11)15 Ogos 2013. Meneliti proposal sponsorship bagi "Pagelaran Seni Panggung Gembira" oleh Siswa Akhir KMI 2014, PMD Gontor 3 Kediri.

Pada tahun akhir, siswa kelas enam akan mengendalikan satu projek besar di mana pelbagai aktiviti kesenian seperti hadroh, seni beladiri dan drama diadakan di Panggung Gembira.

Untuk 2014, anggaran keseluruhan projek ialah Rp. 158,093,500 (RM 52,698). Ianya dilakukan secara bersungguh-sungguh sebagai persembahan terakhir seperti melakukan projek tesis. Ianya merupakan tugasan yang diwajibkan kepada siswa kelas enam setiap tahun.  

Teruja melihat terutamanya dari segi kemampuan siswa menjana pendapatan sendiri (projek RM 50 ribu adalah besar bagi tahap sekolah menengah), melakukan persembahan profesional serta mendapat sokongan dan perhatian ustaz. Tidak keterlaluan jika dikatakan aktiviti kesenian sebegini masih dipandang serong di negara kita. Aktiviti kesenian seperti menari dan berdrama boleh dijadikan "syariah compliant" jika tahu caranya.

Hasil dari projek besar aktiviti kesenian sebeginilah yang melahirkan insan berjiwa besar seperti Dr. K. H. Idham Khalid (mantan wakil PM Republik Indonesia), Prof. Dr. M. Din Syamsudin (Ketua umum PP Muhammadiyah) dan banyak kenamaan lain lagi. Jangan dilihat pada persembahan kesenian semata-mata, lihatlah bagaimana mereka mengurus, bekerjasama (team building), berdikari, fokus dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan satu tugasan yang melibatkan pelbagai soft skills (EQ). 

Inilah contoh PBL (Problem Based Learning) yang semakin diterapkan oleh banyak universiti contoh terbaik Aalborg University di Denmark kerana antara kebaikannya (i) menggurangkan perbezaan (gap) pencapaian antara pelajar lemah dan bijak, (ii) meningkatkan soft skills seperti komunikasi, etika, entrepenuership, dll. serta (iii) menjadikan mereka terus boleh-kerja tanpa perlu latihan oleh majikan apabila keluar nanti.